Ефесяни 2 глава (парафраза)

1-3

Вие бяхте духовно мъртви. Отровени от ценностите на този свят, упоени от невидимия кукловод, който не спира да манипулира всички, които го слушат и отхвърлят истината — марионетки на конците на желанията и инстинктите си. Такива бяхме всички ние, без изключение, и по природа заслужавахме гнева на Бога.

4-10

Вместо това обаче бяхме щедро помилвани, заради огромната любов, с която Бог ни обикна, докато още бяхме слепи за Него. Бог отне живота на своя Помазаник, за да ни възкреси заедно с Него — ние бяхме неспособни да възкресим сами себе си — и се озовахме редом с Него, в самото небе, като неизличимо свидетелство за Божията необятна щедрост и добрина към нас, спечелени от Исус Христос. Нищо от това не стана с ваше участие, всичко ни беше подарено и никой не може да се похвали, че с дела е „заслужил“ Божията любов. В действителност Христос възкръсна в нас и ние оживяхме за нов живот на добри дела, предначертани за нас от Божия промисъл.

11-18

Не забравяйте обаче, че довчера вие бяхте просто едни езичници, наричани „необрязани“ от тези, които след операция на тялото, наричат себе си „обрязани“. Вие бяхте чужденци — Христос, евреите, дадените им обещания и сключените с тях завети — всичко това ви беше чуждо и живеехте на този свят без надежда и без Бога. Огледайте се сега обаче — кръвта на Христос ви приближи и приобщи, бяхме помирени и сплотени с премахването на преградата, която ни разделяше. Христос се остави да го убият, за да убие от своя страна неприязънта, която пораждаше Законът, със своите заповеди и изисквания, и така да направи от всички нас — евреи и неевреи — един нов човек, като оживя и в нас, и във вас. Чрез неговия кръст всички намерихме мир с Бога и вече не можем да враждуваме помежду си. Христос донесе на нас, посветените, и на вас, непосветените, добрата вест, че войната свърши. Вече всички можем чрез Сина да се доближаваме до Отца в един Дух.

19-22

Затова не сте вече безправни чужденци, а се радвате наравно с нас в обещанията. При Бога и сред евреите вече сте сред свои. Участвате в строеж, чиито здрави основи са пророците и апостолите, където самият Христос е основният камък, върху който всичко се вгражда без грешка и се извисява в храм, посветен на Господа. Всички вие сте част от този дом, в който Бог живее чрез Духа Си.