Какви мъже използва Бог?

В предговора си към книгата на Джон Гилис „Разкази за съживления“ Хораций Бонар пише за водачите на първото голямо съживление1. На въпроса „Какви мъже използва Бог?“ той посочва девет качества, с които са се откроявали онези водачи:

1. Сериозни: „Те живяха, работиха и проповядваха като мъже, от чиито думи зависеше безсмъртието на хиляди.“

2. Решителни: „Като воини, те бяха вътрешно настроени да победят и се бореха с вярата и очакването, че ще постигнат целите си, щом ги води такъв Капитан“.

3. Вярващи: „Те знаеха, че на определеното време ще пожънат, ако не се уморят.“

4. Трудолюбиви: „Животът им бе последователност от непрестанен, неуморен труд на тялото и душата; време, сили, имот, здраве, всичко, което бяха или притежаваха, го принесоха в доброволна жертва на Господ, без да се скъпят или да мърморят за нещо.“

5. Търпеливи: „Всеки ден те преследваха цели, които в очите на света изглеждаха като неблагодарен и безплоден, изнурителен труд.“

6. Смели: „Плахостта прахосва всички скъпоценни възможности, не привлича никого и ползва само врага. Дързостта обаче, за разлика от страха, печели всичко.“

7. Хора на молитвата: „Те често бяха насаме с Бога, доливайки от Животворния Извор в душите си, за да залеят и другите с реки от Жива Вода.“

8. Мъже убедени в думите си: „Проповедите им звучаха мъжки и безстрашно и се стоварваха върху слушателите им с голяма сила. Те не говореха разпалено, нито буйно, нито пък викаха, защото говореха за неща твърде величествени, но думите им имаха внушение и тежест, пронизваха като двуостър меч.“

9. Действително духовни: „У тях нямаше лекомислие, несериозност… светът не можа да каже за тях, че са просто малко по-различни от самия него.“


* Илюстрация: илюстрация към  „Пътешественика“ (Pilgrim’s Progress) на Джон Бънян (1628-1688), Pilgrim’s Progress, With Over One Hundred Illustrations Designed by Frederick Barnard and Others, Engraved by Dalziel Borthers, The John C. Winston Company, Philadelphia, Chicago, and Toronto, 1894).

1 http://www.faimission.org/what-kind-of-men-does-god-use