Апостол(ство)?

Реджи Кели

„Реджи, можеш ли да ми дадеш кратко и ясно определение на думата АПОСТОЛ(ство) без да се изгуби твърде много от смисъла ѝ?“1


Моделът за истинско апостолство е запечатан веднъж за винаги в Исая 6. Цялата динамика на понятието се съдържа в този текст. Ще я намерите и при сломените дванадесет ученика, при сломения Петър и при сломения Павел. За да могат да бъдат пратени (по смисъла на думата „апостол“ на гръцки, бел. прев.), всички те е трябвало да бъдат първо вътрешно изличени и едва след това възвеличени пред всички. Преобразяването настъпва в някакъв момент на проглеждане (Захария 12:10; Йоан 6:40; II Коринтяни 3:18), което вероятно настъпва след процес на родилни болки и след като бъде унищожена нашата себедостатъчност, която изглежда прави още по-непроницаемо булото на неверие („В родилни болки съм докато се изобрази Христос във вас“). Това е моделът и от това се нуждае най-много Църквата, ако иска да е апостолска. Апостолът е човек, който въплъщава призванието, което отправя към Църквата като общност, като Тяло, живеещият в нея Апостол и Първосвещеник на нашата вяра (което впрочем важи в не по-малка степен и за старозаветните апостоли, т.е. пратеници, вж. I Петър 1:11: „…Христовият дух беше в тях“). Също като самото спасение, това призвание и пратеничество не зависи от плътта или от човешка воля (Галатяни 1:12), но е инициирано от Бога в избрания от Него момент („Но когато Бог… благоволи да ми открие Сина си“ (Галатяни 1:15-16). Затова истинското апостолство следва да е нещо повече от обикновена дарба. То е плод от делото на Бога в нас по модела смърт –> възкресение, родилни болки –> раждане и се основава на едно преобразяващо проглеждане или откровение за Христа, което сломява човешката ни себедостатъчност. Ако не са изпълнени тези условия, то колкото по-способен е даден човек, толкова по-голяма е опасността той да се превърне в лъжеапостол.


* Илюстрация: Йожен Делакроа (1798-1863), Учениците в Емаус (1853), размери 47 x 55,2 cм., Brooklyn Museum, New York City, детайл.

1 http://the.mysteryofisrael.org/2007/11/04/defining-the-apostolic/