Безусловни условия

Джон Пайпър

Някои библейски текстове кристално ясно ни разкриват кои презумпции не можем да си позволим при прочита на други библейски текстове1. Хубав пример е Изход 33:13, където Мойсей се моли на Бога:

…ако съм намерил благоволение пред Теб,
покажи ми, моля ти се, пътя си,
за да те позная,
за да намеря благоволение пред Теб

Този стих не ни позволява да приемем, че ако Божието благоволение е обусловено от нещо, то, следователно, не е безусловно.

Ще го кажа иначе — този стих не ни позволява да приемем, че ако Божието благоволение е безусловно, то следователно не е обусловено от нищо.

Познаването на Бога чрез познаването на „пътя Му“ е условието Той да благоволява в нас и в бъдеще. „…покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная, за да намеря благоволение пред Теб.“

А благоволението на Бога е онази безусловна основа, на която стъпва твоето познаване на Бога, познавайки „пътя Му“. „Ако съм намерил благоволение пред Теб, покажи ми, моля ти се, пътя си.“

Не можем да приемем, че подчиняването на бъдещото Божие благоволение на някои условия отменя факта, че Бог вече благоволява в нас и че това именно ни прави способни да изпълним всички бъдещи условия.

Нито пък можем да приемем, че наличието на условия прави бъдещето ни несигурно! Сякаш Божието изначално и безусловно благоволение е неспособно да ни гарантира, че ще се справим и ще изпълним всички условия.

Колко скъпоценни са само странните и чудесни текстове като този в Изход 33:13!

И не само това — колко скъпоценни са избирането, призванието, обновлението, всеобхватния промисъл на Божието благоволение в неговата безусловна благодат!


* Илюстрация: Исус, масло (35,8 x 31,2 cm) ок. 1648—1656 г., Рембранд (1606—1662), Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson Collection

1 http://www.desiringgod.org/blog/posts/unconditional-is-the-ground-of-conditional