С ласкателство

Нанси Уилсън

Книга Притчи е пълна с увещания към младите мъже да стоят далеч от непознатите жени: „Защото домът ѝ води надолу към смъртта и пътеките ѝ — към мъртвите“ (Притчи 2:18); „Но сетнините ѝ са горчиви като пелин, остри като изострен от двете страни меч. Нозете ѝ слизат в смърт, стъпките ѝ стигат до ада“ (5:4); „Никой от ония, които влизат при нея, не се връща, нито достига пътищата на живота“ (2:19); „Оня, който прелюбодействува с жена е безумен. Който прави това би погубил душата си“ (6:32); „Защото мнозина е направила да паднат ранени и силни са всички, които тя е убила. Домът ѝ е път към ада и води надолу в клетките на смъртта“ (7:26-27). И един последен цитат: „Устата на чуждата жена са дълбока яма и оня, комуто Господ се гневи, ще падне в нея“ (22:14)1.

При толкова много и стряскащи предупреждения, кое би подвело един млад мъж да се захване с такава жена? Какво точно го привлича? Коя е стръвта, която ражда у него пожеланието? Книга Притчи е ясна — ласкателството е примамката. Блудницата упражнява влиянието си върху „безумния човек“ (7:7), тя „ласкае с думите си“ (7:5). „Защото от устните на чуждата жена капе мед и устата ѝ са по-меки от дървено масло“ (5:3). Бог съветва младите мъже, за да ги избави „от чужда жена, от чуждата, която ласкае с думите си“ (2:16), за да ги предпази „от лоша жена, от ласкателния език на чужда жена“ (6:24).

В такъв случай няма да сбъркаме, ако заключим, че младите мъже особено са силно податливи на ласкателство. Това трябва да е свързано със заложената в тях от самия Бог нужда от уважение и почит и съответно мъжът, чиито положителни черти не получават заслужено уважение, става прицел за ласкателство. То е престорено, имитира уважение и се отличава с неискреност и преувеличаване. Ласкателят, в случая ласкателката, сипе хвалби с користни намерения. Тя му прави комплименти или като му обръща голямо внимание (и не изпуска нито една негова дума) и се прави на много впечатлена (от него или от колата му), или като му казва глупави и неверни неща за самия него. За страничния наблюдател всичко това може да изглежда от ясно по-ясно лицемерие и преструвка, но за горкия глупав младеж си е направо чудно.

Какво прочее искам да кажа на жените с всички тези обяснения за мъжете и ласкателствата? Ами няколко неща. Първото е към съпругите: уважавайте истински мъжете си. Това е покорство спрямо Божието Слово и има огромно отражение върху мъжа ви, не на последно място, защото го предпазва от чуждата жена и нейните любезности. Мъжете, които са се „запасили“ с уважението на жените си са далеч по-неуязвими за ласкателствата на други жени.

Има и друго обаче — обръщам се към жените — забелязвате ли как блудницата знае какво иска един мъж? Тя се е подготвила. Казва му, че е постлала леглото и го е обсипала с аромати (7:16-17). „С многото си предумки тя го прилъга, привлече го с ласкателството на устните си. Изведнъж той тръгна подире ѝ, както говедо отива на клане…“ (7:21-22а). Колко повече защитни сили би имал мъжът, чиято съпруга му говори по този начин? Но във втория случай, думите ѝ няма да го отведат до смърт, а до брачното легло, което Бог цени високо. Може би жените могат да научат едно-две неща от блудницата в книга Притчи?!

А сега нека чуят и майките: уважавайте синовете си. Това ги храни и мотивира, също както бащите им. Майчиното наставление, поучение, предупреждения и повторно наставление няма да имат желания ефект, ако не вървят с уважение. А какво значи уважение? Внимание, нежност, да държим и да даваме сметка за действията си, в атмосфера на почтителност и без да властваме. Ако майка ти има тази настройка, няма така лесно да се подведеш по нелепите приказки на онова повърхностно момиче с вталена тениска, защото бързо ще различиш ласкателството от истинското уважение.

Книга Притчи несъмнено доказва, че младите мъже се нуждаят от наставлението и на двамата си родители, но се нуждаят и от добър пример, който да запечата поуката. Такова възпитание буди у сина благодарност, а не горчивина. Чуждата жена е сериозна опасност. Възпитанието в благочестие подготвя сина ви да я срещне и да се разминат.

Най-сетне, възпитавайте и обичайте дъщерите си, за да станат те мъдри жени, а не закачливи, лекомислени момичета, търсещи вниманието на момчетата и готови да се изложат, за да го получат. Какво е флиртуването, ако не по-лека форма на ласкателство? Ако му се отдадем обаче, то ще роди същия плод. Момичетата, които мислят само за момчета и не се колебаят да им посветят цялото си внимание, са лесна плячка. Тях не е трудно да ги впечатлиш. Всеки би успял. Те се нуждаят от много любов и ако бащите им не им я дават, ще я потърсят при момчетата. Всички знаем обаче, че момчетата няма да им донесат необходимата сигурност и увереност, а само ще задълбочат чувството на несигурност. Чуждата жена в книга Притчи е станала много изкусна и е превърнала своята несигурност в стока, която да се продава. А пазар винаги има.


1http://books.google.be/books?id=CaYRoNIKwTgC&lpg=PA85&ots=HFD7oqwHfO&dq=Flattery%20Nancy%20Wilson&pg=PA85#v=onepage&q&f=false

* Илюстрация: Петер Брьогел Млади (1564–1638), Ласкателите (ок. 1592), детайл.