Хуманизмът на Израел (и нашият хуманизъм)

Реджи Кели

Няма нищо ново в това генерал от IDF да заяви, че въоръжените сили на Израел са достатъчна гаранция да няма „никога повече“ Холокост1. Няма как да не усетим обаче горчивата ирония с пророчески тонове, когато същият генерал несъзнателно формулира своето зле орисано обещание с думи от Библията („…ни едно оръжие, скроено против тебе не ще успее…“ – Исая 54:17). Именно този дълбок хуманизъм, бил той религиозен или светски, който в никакъв случай не е характерен само за Израел, обрича избрания народ на все нови и нови беди, защото той е призван от Бога към нещо съвсем различно.

Исая посочва като причина за непрекъснатите проблеми на Израел неговата неспособност да каже, че няма надежда (Исая 57:10). Есхатологичните метафори за „раждане“ и „възкресение“ ще се сбъднат едва „когато изчезне силата им“ (Второзаконие 32:36; Псалм 102:13, 17, 19-20; Данаил 12:7). Това именно цели „утеснението на Яков“ и ако Църквата не познава този принцип от личен опит, тя няма да може да помогне на Израел в онзи съдбовен час, а впрочем и в никой друг. Днес най-много се нуждаем от Църква, която да знае от опит, че нейният Бог е „Богът, който възкресява мъртвите“. Само това кара безплодните утроби да раждат и мъртвите да се изправят и да живеят за Бога.

В своето верую можем да се придържаме към всичко, което ни е открито в Новия Завет, но същността на това, което Павел нарича тайната на вярата, се съдържа именно в този принцип. Мнозина знаят символ-веруюто, но не и тайната на вярата и съответно – Бога на вярата. Това е и смисълът на порицанието, което Исус отправя към Никодим. Фарисеят Никодим не е разполагал с конкретен стих, в който да се казва, че човек трябва да се роди отново, но Исус е очаквал този „Израилев учител“ да разсъди, че ако целият народ е мъртъв, докато не се новороди от Божия Дух, то това важи в пълна степен и за отделния човек! Ако целият народ ще бъде новороден в един ден, след едни последни родилни болки, и ако целият народ бъде поръсен с чиста вода, след едно последно, смъртно изпитание, може ли нещата да стоят по-различно за отделния човек?

Независимо дали говорим за цял народ или за отделния човек, никой не познава Бога истински, докато не Го познае от личен опит като „Бога, който възкресява мъртвите“. Докато Божието царство не приеме лично измерение и не бъде преживяно в истинско духовно новораждане и възкресение нито народът, нито отделният човек е застрахован срещу проклятието, което носи грехът. Няма значение дали тази опитност ще бъде породена от Писанията или от лично изпитание – подобно възкресение или духовно новораждане е възможно единствено след криза, в която се намесва животворящото Слово, тъй като истинско и необратимо възкресение настъпва едва тогава, когато привършат нашите сили и когато се простим с вярата си в човешките способности. Ако се опитаме да опростим или преиначим този модел, ще се отклоним опасно от онова, което трябва да ни донесе слава (Римляни 3:23).

Затова Христос е изпълнение и цел на Закона – защото Законът бе даден не за да укрепи вярата ни в човешките способности (т.е. за да бъдем хуманисти), а за да развенчае всяка илюзия за нашите способности и съответно всеки повод за гордост. Христос изпълнява целта на Закона, именно с това, че ни се открива едва след свличането на покривалото, т.е. когато вече сме изчерпили своите сили.

Следователно, въпросът не е в това доколко в съвременната държава Израел се изпълняват чудни пророчества. На това всички отговаряме, че такива се изпълняват и то „много и във всяко отношение“! По-същественият въпрос е какво трябва да се случи, за да се прекърши и сломи веднъж завинаги безкрайната жилавост на хуманизма. Бог воюва с хуманизма повече отколкото с всеки друг грях и щом казва, че няма да го търпи вечно в своя избран народ, Той няма да го търпи и в Църквата Си. Затова Божият съд трябва да започне от Неговия дом (I Петрово 4:17).


* Илюстрация: Яков благославя синовете на Йосиф, детайл, масло (173х 209 cm) ок. 1662 г., Рембранд (1606—1662), Museumslandschaft Hessen Kassel

1 Коментар в лична кореспонденция по повод статията на адрес: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/166910#.UWRtKr81ZSU