Смирение и прозрение

Артър Кац Как са стигали до Божиите тайни апостолите и пророците1? Разковничето се намира в Ефесяни 3:8: „На мен — най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат — да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство“. С други думи истината я „виждат“ хора като Павел, […]

Син почита баща си

Браян Пъртъл „Син почита баща си и слуга господаря си. Прочее, ако Аз съм баща, где е почитта към Мен? И ако съм господар, где е страхопочитанието към Мен, казва Господ на Силите на вас, свещеници, които презирате моето Име. Но вие казвате: „В какво […]

Да не зная друго

Браян Пъртъл ащото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа, и то Христа — разпнат. 1 Коринтяни 2:2 Тогава Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа. Деяния 8:5

Остави следа!

Далтън Лайфси Чувал ли си за човек на име Корнилий? Ако не си, трябва да научиш повече за него1. Този човек и една млада жена — еврейка на име Мария от село, наречено Витания — са единствените хора в Новия завет, чийто живот Господ обявява […]

„Изработвайте спасението си“

… или защо този израз може и да не означава това, което си мислите?1 Далтън Лайфси Преди няколко години едни думи във Филипяни II глава ми вздействаха много силно: „…изработвайте спасението си със страх и трепет, защото Бог е, който, според благоволението си, действува във […]

Гавра с Бога

Питър Дж. Лайтхарт   „Бог не е за подигравка“, ни казва апостол Павел. Разказът на Матей за страстите Христови (27:27-44) обаче навежда на друго1. Там се описват доста бегло физическите страдания на Исус. Можем да си ги представим от сбития разказ, но той насочва вниманието ни […]

Доктрината няма значение! Нима!?

Мейл до Реджи Кели от Фред Лондон по повод негово участие в интернет дискусия Пояснение: за съжаление модераторът специално на този блог е ограничил технически възможността някой „да копира и да изрязва“ от него. Затова се извинявам, че трябва да препредавам контекста на репликата ми. С две […]

Чудотo на езиците

Абрахам Каупер1 „Ако някой говори на непознат език, […] един да тълкува. Но ако няма тълкувател, такъв нека мълчи в църква и нека говори на себе си и на Бога.“  1 Коринтяни 14:27,28 2 Третото знамение, последвало изливането на Св. Дух, се състои в необикновените звуци, които произнасят апостолите — […]

Богът, който възкресява (или накъде води Бог църквата)

Реджи Кели Непорочното зачатие на Христос означава, че „потомството на жената“ се ражда на този свят без човешко съдействие1. Същото важи и когато Бог възкресява мъртвите или твори eх nihilo, т.е. от нищото. Това e метафоричният език, с който си служи Писанието, за да опише нашето […]

Следобедна любов

Дъглас Джоунс Страстите, описани в Соломоновата Песен на песните с един замах излагат на показ нашата стерилност1. От цялото Писание това е един от най-евангелските текстове и в него съзираме колко ограничено е разбирането ни. Той ни разкрива сърцевината на християнската теология, същността на всички доктрини и […]