Кръщението със Святия Дух в контекста на последните дни

Артър Кац Все по-често срещам „изпълнени с Духа“ християни, които очевидно са получили дара на Духа, но са апатични и на практика пренебрегват говоренето на чужди езици1. Може да сме искрено загрижени за нашите невярващи приятели евреи, но въпреки това рядко усещаме подтик да се […]

Холокост. Къде беше Бог?, Артър Кац

(Разсъждения върху най-епохалното събитие на модерните времена –Холокоста. Артър Кац се осмеляв да повдигне най-подходящия и най-рядко задаван въпрос: Къде беше Бог?) Скъпи български читатели, Представям тази книга на вниманието Ви във време, когато отново се повдигат антиеврейски настроения, както по света така и в […]

Глава 7 – Моделът на Антиохия

“А в Антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон наречен Нигер, Киринееца Луций, Манаин който беше възпитан заедно с четверовластника Ирод и Савел. И като служеха на Господа и постеха, Святият Дух рече: Отделете ми Варнава и Савел за работата, на която съм ги […]

Глава 6 – Църквата като общност

Сложността на задачите, които ще срещне Църквата в последните дни ще изисква от нея да покаже характер и естество отвъд конвенционалното Християнство, такова каквото го познаваме. Това отново повдига въпроса за един наситен съвместен живот тук и сега. Животът в общност не е самоцел, но […]

Глава 5 – Тайната на страданието

Не би било проява на студенина, ако кажем, че докато тайната на страданието не се е врязала дълбоко в съзнанието ни или по-скоро, ако не сме били запленени от тази тайна, не можем с право да твърдим, че сме народ на Бога. Господ познава своите си и това познаване […]

Глава 4 – Страданието преди славата

Общият живот ще те накара да изоставиш всяка надежда да продължиш напред по плът. Именно заради това подобен живот бива отбягван, презиран и одумван. Институционализираната църква, като организирана религия, в каквато и да е форма, се радва да чуе за провалени християнски комуни. Подобно отношение […]

Глава 3 – Църквата и евреина

Ако преобладаващо нееврейската църква знаеше, че Бог е допуснал езичниците до нещо, което е било запазено най-вече за Израел, тогава тя би имала съвсем различно отношение и разбиране за това, какво е да си вярващ. Това би донесло на Църквата известно обуздание и смирение, виждайки […]

Глава 2 – Тайната на Църквата

Павловото писмо до Ефесяните се откроява с някои толкова възвишени и крайни неща, че сме склонни да пропуснем това писмо да прелети край ушите ни. Все едно, че в него има някаква мъглява аура от високопарно звучащи неща, които ни се струват така непрактични и […]

Въведение

От самото начало на моето спасение и в продължение на четири или пет години след това, интуитивно усещах, че нещо не е наред в съвременния църковен живот. Къде е силата на Бога? Къде е славата и апостолската реалност? Къде е ‘Да дойде Царството Ти’? Защо […]

Предговор

В Псалм 133 пише: „Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие! Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Аароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му; угодно е като ермонската роса, която слиза […]