За нас

Общност

Ние сме домашна църква в София, съставена от хора с различен житейски и професионален опит, обединени от обща опитност с Бога, която Библията нарича новорождение. Покланяме се на живия Бог и Му благодарим в името на нашия Господ Исус Христос, чрез действието на Светия Дух в нас и чрез нас. Вярваме в братския живот.

Събрания

Събираме се два пъти седмично в дома на някой от членовете ни като събранията ни протичат в песни, молитви и проповед, на която всички отделяме централно място. Обстановката е винаги неформална, но държим на благоговението и назиданието. Винаги има време за споделяне и въпроси, стига те да надграждат вярата и да насърчават присъстващите.

Стараем се веднъж месечно да организираме братска трапеза и няколко пъти годишно да празнуваме Господна вечеря с разчупване на безквасен хляб, обща чаша вино и омиване на нозете. Събираме се също така да четем всички заедно и да коментираме отделни библейски книги с предпочитание към несправедливо пренебрегваните пророчески книги от Стария Завет.

Повече относно вярата и убежденията ни може да прочетете тук.