За нас

Общност

Ние сме домашна църква в София, но имаме и онлайн събрания, в които участват хора от различни точки в България и Европа. Всички имаме различен житейски и професионален опит, но сме обединени от обща опитност с Бога, която Библията нарича новорождение. Покланяме се на живия Бог ЙХВХ и Му благодарим в името на нашия Господ Исус Христос, чрез действието на Светия Дух в и чрез нас. Вярваме в братския живот.

Събрания

Събираме се два пъти седмично – на живо в София, в дома на някой от членовете ни, и онлайн през седмицата. Събранията ни протичат в песни, молитви и проповед. Срещите ни онлайн понякога са посветени на общ прочит и обсъждане на части от Писанията или на различни теми, като отдаваме предпочитание на несправедливо пренебрегваните пророчески книги от Стария Завет и на тяхната връзка с Новия. Обстановката е неформална, но държим на благоговението и назиданието.

Господната вечеря е за нас на особена почит и я празнуваме със страх от Бога, разчупване на безквасен хляб, обща чаша вино и омиване на нозете.

Повече относно вярата и убежденията ни може да прочетете тук.