Не пропускай!

Днес искам да говоря върху един особен текст. Един от малкото текстове в условно наклонение в миналото. Ето какво имам предвид – Слушайте люде мои и ще заявя пред вас, Израилю, ако би ме послушал – да няма всред тебе чужди богове. Да не се […]

За хората

Днес ще прочета един-два текста, които всички ние… – Добре знаем! (смях) Да, добре знаем. И така първо четем в Матей 9: Тогава Той влезе в една ладия, премина и дойде в своя си град. И, ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; […]

Те не виждат

…който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в края на времената за вас. И му се поклониха всички земни жители, чиито имена не са написани в книгата на живота на Агнеца, заклан от създанието на света. (Преводен вариант на Откровение 13:8) […]

Филипи

…радвайте се в Господа… пак ще кажа, радвайте се. В оригинала няма многоточие и в преводите също няма. Когато обаче ми бе напомнен този стих, това стана с твърдото убеждение, че е бил казан или е можело да бъде казан с пауза. Естествено за мнозина […]

Мир

Искам отново да благодаря на Бог, че мога да Му се поклоня заедно с вас, че ви има и мога на това място с вас, пак казвам – да Му се поклоня. Но съм и малко тъжен, защото ни е последната вечер, утре си заминавам. […]

Езици

„А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А написаното беше: Исус Назарянинът, Юдейският Цар. Този надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото, където разпънаха Исус, беше близо до града; а написаното беше на еврейски, на латински и на гръцки.“ Йоан 19:19,20 […]

Смирение

От известно време искам да разгледаме две думи ― смирен и примирен. Наистина тези две думи ме преследват от дни и ми говорят някъде навътре, надълбоко. На български те са много близки, делят ги само различни представки ― с- и при-, иначе и в двете […]

Псалм 60

Това е евангелието от Йоан и ние четем най-известния стих от Библията ― 3:16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот.

Спасение

Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Такива стихове има много. Проповедниците ги обичат, защото съдържат накратко животоспасяваща истина и призив. Тъжното е, че както с други […]