Начало

Добре дошли на нашия сайт!

Тук ще намерите материали, които смятаме за назидателни и полезни за разбирането на Истината в нейното неописуемо многообразие, което обаче винаги и неизменно сочи към личността на Божия Син и Кръста. Повечето публикации са придружени от творби на изкуството, които предават усещането за нещо безкрайно и отвъдно.

Кръстихме сайта „Oдолам“ (в латинската му транскрипция от староеврейски — Adullam), по името на пещерата, в която се е крил Цар Давид и в която ни се струва, че си е задавал въпроси, на които не винаги е имал отговор. В тази пещера обаче той оцелява и израства.

Понякога Бог е необясним, но ако Той правеше всичко като нас, щеше ли да бъде Бог? В статиите на нашия сайт често се разглежда това, което Библията нарича „тайни“. Това са неща, които Бог споделя и желае да разкрива на своите приятели, а тайни се разкриват само на най-близки приятели.

В много от статиите и книгите ни се разглежда по-специално една от тези „тайни“ — ролята на Църквата и мястото на народа Израел в мащабния план на Бога. Това е тема, чиято важност ще нараства заедно с потвърждаването на древните пророчества пред очите ни и с превръщането на Ерусалим в „омайна чаша в ръката на всичките народи“. Има ли връзка между Израел и вярващите в Исус Христос и засяга ли ни тя екзистенциално или това е само една отвлечена богословска тема? Каква е била перспективата и разбирането на древните еврейски пророци и на апостолите от Новия Завет? Какво казва еврейският Месия, Исус Христос? Израел е темата, която според апостол Павел крие потенциала да провокира и преобрази Църквата, за да стане тя „без петно, нито бръчка“ при завръщането на Исус Христос.

Съществена част от материалите на сайта ни са преводни — както статии, така и книги, но има и малък подбор от проповеди от нашата църква. Тук може да прочетете повече за това кои сме ние, в какво вярваме, както и за хората, които стоят зад сайта и общността ни.