Общността

Чашата, която беше благословена, и която ние благославяме, не е ли да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в […]

Атанас Шиников

От години помагам в грижата за общността ни – преживяване, изпълнено с преклонение и благодарност пред Бога. Кой би могъл да предположи, че когато през 1998 г. повярвах в Христа, Спасител на евреи и езичници, Бог ще извае личното ми пътешествие точно по такъв начин? […]

Николай Бояджиев

Пастир, съпруг, баща, проповедник, преводач, издател. Не станах лекар, за да стана проповедник на Божия Син, „който ме възлюби и пожертва Себе Си за мен“. Когато го споделям с лекари, ми отвръщат, че добре съм направил. …моята песен е за Царя…“ (Псалм 45:1) Имам и […]