За издателството

Някои от вас вече познават изданията ни. На сайта ни ще намерите някои от тях. Както личи от заглавията, Израил е често пъти централна тема. Вярваме, че този народ е личният дневник на Бог. В отношенията си с избрания народ вечният Бог ЙХВХ се разкрива много лично. Нима не познаваме някого най-добре, когато сме свидетели на отношенията му с тези, които обича, дори когато те го нараняват?

В Исус Христос Бог се разкрива изцяло и пряко, но неговите апостоли са споделяли надеждата и очакванията на древните еврейски пророци за съдбата на избрания от Бога народ. В тяхната съдба Бог се разкрива ясно в историята и пред народите. Непредубеденият прочит на Римляни 9-11 ще доведе всеки до това разбиране и до апостолския мироглед за Божия план. Когато те питат възкръсналия Исус „Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израил?“ (Деяния 1:6), техният въпрос е изключително уместен – те вече разбират пророчествата (Лука 24:45), били са свидетели на смъртта и възкресението на Христос и на неговите поучения за „Божието царство“ в продължение на 40 дни след възкресението му (Деяния 1:3). Защо ние не задаваме техния въпрос? Какво се е случило с Църквата? Защо вярващите неевреи днес не плачат за Израил, както апостол Павел? Защо той е продължавал да вижда в закоравения Израил ключ към бъдещото благословение на всичките народи?

Тук се крие тайната на тяхното „частично закоравяване“, което няма да трае вечно. Какво обаче ще се случи след това? На сайта ни публикуваме много статии, които разглеждат тези въпроси. Някои от нашите книги може да откриете тук.