За издателството

Някои от вас вече са срещали изданията ни. Тук ще ги намерите всичките, макар някои от тях да се нуждаят от нова редакция (което е обичайно за много книги). Както личи от заглавията, Израел е често пъти централна тема. Вярваме, че този народ е личният дневник на Бог. В отношенията си с него Бог разкрива Себе Си. Нима не познаваме някого най-добре, когато сме свидетели на отношенията му с тези, които обича, дори когато те го нараняват?

В Исус Христос Бог се разкрива изцяло и пряко, но дори апостолите са очаквали довършването и доизпълнението на всичко, което са очаквали древните пророци, а това „всичко“ неизменно засяга съдбата на този избран от Бога, древен народ. Вярваме, че непредубеденият прочит на Римляни 9-11 ще доведе всекиго до това разбиране и до апостолския мироглед за Божия план. Всъщност въпросът „Господи, сега ли ще възстановиш царството на Израел?“ (Деяния 1:6) е бил един изключително уместен въпрос на хора просветлени за смисъла на пророчествата (Лука 24:45), свидетели на смъртта и възкресението на Христос и на неговите поучения за „Божието царство“ в продължение на 40 дни след възкресението му (Деяния 1:3). Защо ние не го задаваме? Какво се е случило с Църквата? Защо вярващите неевреи днес не плачат за Израел, както апостол Павел? Защо той е продължавал да вижда в закоравения Израел ключ към бъдещото благословение на всичките народи?

Тук се крие тайната на тяхното „частично закоравяване“, което няма да трае вечно. Какво обаче ще се случи след това? На сайта ни публикуваме много статии, които разглеждат тези въпроси. Някои от нашите книги онлайн може да откриете тук.