От (Х)Аман до Хамас — разсъждения за Пурим

Скот Фолк

„Ако е угодно на царя, нека предпише да се изтребят евреите…“

(Х)Аман в Естир 3:9, написано преди около 2500 години

„Денят на Страшния съд ще настъпи, едва когато мюсюлманите поведат война и изтребят евреите…

Харта на Хамас, член 7, написано преди около 25 години

Чудили ли сте се защо, от времето на (Х)Аман до това на Хамас, евреите и народът на Израел са преследвани и унищожавани?** Случайност ли е, че една нация, с площ малко по-голяма от тази на щата Ню Джърси (или на Северозападна България — бел.прев.), е била несъразмерно повече предмет на резолюциите на ООН в сравнение с всяка друга нация по света? Защо всеки ден гледаме и слушаме за конфликти между Израел и съседите му?

Заговорим ли за Израел и Близкия изток бързо се отклоняваме в политически коментари, повод за безброй разделения, дори и сред вярващите. Библията обаче ни заставя да помним, че Израел има уникално и несравнимо място в сърцето на Господ: само този народ Той спасява, за да си спечели Име [2]; Бог постоянно ги нарича „мой народ“ [3], а според пророк Захария те са „зеницата на Божието око“ [4] — и тези божествени твърдения не са по-малко верни днес, въпреки непокорството на Израел в исторически план.

Подобен род свръхестествени, небесни уверения винаги срещат дяволски, демоничен отпор, насочен срещу плановете на Бога. Когато Месия бъде приветстван обратно в населения от евреи Ерусалим [5] и установи своето месианско царство, управлението на дявола ще свърши и ще се сбъднат думите на Йоан — „световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува до вечни векове“ [6].

В такъв случай едва ли трябва да ни учудва бесовският заговор Израел да бъде изтрит от картата на света. Но колкото и ожесточен да е той, пред нас сякаш се разиграва библейски сценарий, в който Църквата се въздига „за време като днешното“ [7], за да застане пред Царя и да не му дава „почивка, догдето не утвърди Ерусалим и догдето не го направи похвален по земята“ [8].

Празнувайки Пурим, нека изплачем пред Бога желанието си Той да въздигне една Църква-Естир, която би рискувала живота си за народа, за когото дойде Месия!


* Илюстрация: Аман получава заповед да почете Мардохей, масло (127х116 cm), ок. 1665 г., Рембранд (1606—1662), Ермитаж, Санкт Петербург, детайл

** http://togetherforisrael.org/from-haman-to-hamas/

[1] Пурим се отбелязва на 14-ия ден на Адар (тази година той се празнува от вечерта на 23 февруари), защото това е денят, който (Х)Аман избира за изтребването на евреите, както е описано в книгата на Естир.

[2] I Летописи 17:21

[3] Изход 9:1; II Летописи 6:5-6; Амос 9:14

[4] Захария 2:8

[5] Матей 23:39

[6] Откровение 11:15

[7] Естир 4:14

[8] Исая 62:7