Истинска църква, Артър Кац

(Едно отдавна изчерпано хартиено издание възкръсва тук за втори, електронен живот.)

В Псалм 133 пише:

Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие! Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което слизаше по брадата, Аароновата брада, което слизаше по яката на одеждите му, угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал Благословението – живота до века.”

Това е нещо много повече от събирането ни на църква. Животът заедно е всекидневно единение. Това е съчетан живот. Това е да сме наясно с нашите несъвършенства и борби във вярата и въпреки това да не се предаваме, да не напускаме бойното поле и да не обръщаме гръб. Да живеем в единство заедно. Там Господ е подарил благословението и никъде другаде. След 27 години съвместен живот знам, че това не е някаква лесна и евтина задача. Има страдание, което съпътства неотменно единението и го прави възможно, това страдание се нарича Кръст…“

Свалете цялата книга в: