Ето, иде…, Реджи Кели

(Събрани статии относно есхатологията, Израел и Църквата.)

Братя, нуждаем се от учители, които да са и пророци – не само в това, което учат, но и в това, което „виждат“. Защото едно е да отговаряме на всякакви противоположни нам мнения и възражения в стил „каквото повикало, такова се обадило“ – т.е. с аргументи и контрааргументи от Писанията – и съвсем друго е да изграждаме позиция, която последователно да съгласува и обхваща цялото Писание. Това, което наистина се старая да разбера е защо от нас се изисква и въобще дали се изисква да изграждаме подобна позиция? Длъжни ли сме да отговаряме, дори когато можем да отговорим? За какво? Отговорът е, че трябва да сме готови да отговорим на всеки, който ни попита „каква е надеждата ни“.

Свалете цялата книга в: