За какво ни е апокалиптична есхатология?

Ричард Хейс Нужно е да се завърнем към една безкомпромисно апокалиптична теология1… поради самите новозаветни свидетелства, които неизменно и категорично тълкуват посланието на Исус и неговата смърт и възкресение в апокалиптични категории… Както и другаде съм писал, при положение, че канонът на Новия Завет съдържа един […]

За ползата от есхатологията

Реджи Кели Братя, нуждаем се от учители, които да са и пророци – не само в това, което учат, но и в това, което „виждат“1. Защото едно е да отговаряме на всякакви противоположни нам мнения и възражения в стил „каквото повикало, такова се обадило“ – […]

Колко скоро?

Реджи Кели „Реджи, размених няколко мейла с моя пастор и изглежда, че основното му възражение е „внезапното и неочаквано пришествие на Христос“. За мен точно този текст изглежда, че „противоречи“ на нашето виждане. Макар да е възможно тези думи да са били изречени само към […]

Тогава как да се молим?

Реджи Кели Ако тълкуваме правилно, Храмовият хълм1 играе ключова роля в сбъдването на Писанията2. Скръбта, „небивала от началото на създанието“, в чийто край се завръща Христос, не може да започне, докато не се прекрати някакво жертвоприношение и не бъде поставена някаква мерзост в Божия храм в […]

Славното помирение на араби и евреи

Реджи Кели „Реджи, как разбираш Исая 19 глава и особено стих 24? Един от вариантите е начело на възстановяването след голямата скръб да бъдат Египет и Асирия, а после и Израел. Или и трите едновременно?“

Есхатологията на Петокнижието

„Реджи, пише ли някъде в Петокнижието за Господния Ден? Мисля, че въпросът е повече от интересен.“

Първото възкресение

С. П. Трежел1 Две неща трябва повече или по-малко да имаме предвид при обсъждането на всяка оспорвана богооткровена истина: най-напред е необходимо да установим простичко какво точно ни казва Библията и след това да защитим определена част от истината като се настроим полемично срещу онези, […]