Какви мъже използва Бог?

В предговора си към книгата на Джон Гилис „Разкази за съживления“ Хораций Бонар пише за водачите на първото голямо съживление1. На въпроса „Какви мъже използва Бог?“ той посочва девет качества, с които са се откроявали онези водачи: 1. Сериозни: „Те живяха, работиха и проповядваха като […]