Да четем заедно

(Бележки от нашия съвместен прочит и дискусии върху книгата на пророк Данаил през зимата и пролетта на 2017 г. в нашата домашна църква в София.)

Контекстът на книгата на пророк Данаил е пленът на Израел. Целта на книгата е очевидно да опише и предскаже окончателното избавление на Израел съгласно очакването на Данаил, основано на пророчествата на Исая, Еремия, Амос и др., които той несъмнено е познавал. Самият Данаил и приятелите му са били част от първите юдеи, заведени в плен от Навуходоносор II през 605 г. пр. Хр. (това не е обсадата от 597 пр.Хр., нито разрушаването на Ерусалим през 586 пр.Хр.) – те са част от аристокрацията и заможните в Юда и са отведени във Вавилон като откуп, заедно с част от съкровищата на Храма, за да не бъде самият Ерусалим оплячкосан.

Пълния текст на бележките ще намерите тук: Данаил 1-12 бележки.