Да четем заедно

(Бележки от нашия съвместен прочит и дискусии върху книгата на пророк Данаил през зимата и пролетта на 2017 г. в нашата домашна църква в София.) Контекстът на книгата на пророк Данаил е пленът на Израел. Целта на книгата е очевидно да опише и предскаже окончателното […]