Да бъдеш призван в размирни времена (размисли върху книгата на пророк Амос, Част I)

Роуз-Мари Шлосек Светът около нас не съумява да се изтръгне от смутните времена, в които живеем, а ние трябва ясно да разберем за какво копнее сърцето ни, защото то често ни тегли към призванието ни и към това, за което сме родени. Също така нека […]

Древноеврейските пророчества и историята

Реджи Кели Феноменът на Библейските пророчества дължи своята изключителност на начина, по който онези хора са гледали на човешката история1. Помазанието на пророците им е позволявало да разбират правилно миналото, да разясняват смисъла на настоящето и да предсказват крайната цел на всичко.

Езекиил 40-48

[…]1 Ето един от най-озадачаващите и трудни пророчески пасажи. В много отношения обаче, това пророчество ще затрудни само онзи, който иска да се затрудни. Ако човек замени нормалния граматико-историко-културен подход при тълкуването (т. нар. херменевтика) и възприеме метафоричност при анализа си на този пасаж, той най-вероятно ще […]

Данаил 11:21-35 — история или бъдеще?

Джоел Ричардсън В огромното си мнозинство коментарите на консервативните теолози върху Данаил 11-та глава най-често тълкуват този текст по следната хронология1: 11:2 — Мидо-персийски царе 11:3 — Александър Велики 11:4-20 — Селевкиди и Птоломеи 11:21-35 — Антиох Епифан 11:36-40 — Антихрист

За любовта ми към пророчествата (накратко)

Реджи Кели Почти всичко, което по-късно щеше да се превърне в мое убеждение относно съдбините на Израел, го открих докато отчаяно търсех отговор на въпроса защо Господ Исус не се е върнал, при положение че самият Той сякаш е очаквал да се завърне в своето […]